Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne to gałąź prawa, która reguluje zasady działania organów administracji publicznej oraz relacje pomiędzy organami a obywatelami i podmiotami gospodarczymi. Celem prawa administracyjnego jest zapewnienie skutecznej i efektywnej działalności administracji publicznej oraz ochrona praw i interesów obywateli i podmiotów gospodarczych.