Prawo autorskie

Prawo autorskie

Prawo autorskie obejmuje wiele dziedzin, takich jak literatura, muzyka, film, fotografia, sztuka, architektura czy programy komputerowe. Każde dzieło objęte jest ochroną przez prawo autorskie, jeśli spełnia pewne kryteria, takie jak oryginalność, indywidualny charakter czy formę zapisu.