Prawo spółek i innych podmiotów gospodarczych

Prawo spółek i innych podmiotów gospodarczych

Prawo spółek i innych podmiotów gospodarczych to dziedzina prawa, która reguluje zasady funkcjonowania i organizacji spółek oraz innych podmiotów gospodarczych, takich jak stowarzyszenia czy fundacje. Celem tego prawa jest zapewnienie przejrzystości w zarządzaniu, umożliwienie skutecznego działania i rozwoju firm oraz ochrona praw i interesów ich właścicieli i udziałowców.