Prawo twórców internetowych

Prawo twórców internetowych

Prawo twórców internetowych to zbiór przepisów prawnych, które regulują kwestie związane z prawami autorskimi oraz własnością intelektualną w internecie. W dzisiejszych czasach, gdy wiele twórców publikuje swoje dzieła w internecie, w tym na portalach społecznościowych i stronach internetowych, prawa autorskie oraz kwestie własności intelektualnej stały się jeszcze bardziej istotne.