Prawo własności przemysłowej

Prawo własności przemysłowej

Prawo własności przemysłowej jest dziedziną prawa, która reguluje zasady ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych, nazw pochodzenia oraz topografii układów scalonych. Ochrona ta ma na celu zachęcanie do innowacji, poprawę konkurencyjności, a także umożliwienie przedsiębiorcom czerpania zysków z wynalazków oraz produktów związanych z nimi.